ZyXEL shop, WiFi, DSL, routery, VoIP
Nie je prihlásený žiadny užívateľ
 
V košíku máte momentálne 0 položiek
Kontaktujte nás
Obchodné podmienky
Ako nakupovať?
Poradíme Vám
Špeciálna ponuka

CZ shop

SK shop

sipka home
sipka poradíme vám...
sipka ako nakupovať
sipka váš nákupný košík
sipka kontakty
  bod
Špeciálna ponuka licencií ZyXEL
bod
 
  katalog produktov

odrazka špeciálna ponuka
katalog produktov ZyXEL
odrazka Wi-Fi
katalog produktov ZyXEL
odrazka xDSL
katalog produktov ZyXEL
odrazka Firewally
katalog produktov ZyXEL
odrazka Routery
katalog produktov ZyXEL
odrazka Switche
katalog produktov ZyXEL
odrazka Nebula
katalog produktov ZyXEL
odrazka DSLAM
katalog produktov ZyXEL
odrazka Powerline
katalog produktov ZyXEL
odrazka Sieťové úložiská
katalog produktov ZyXEL
odrazka Licencie
katalog produktov ZyXEL
odrazka Príslušenstvo
katalog produktov ZyXEL
odrazka bazar / výpredaj
katalog produktov ZyXEL
odrazka Security licencie
katalog produktů ZyXEL
bod
  Rýchle hľadanie

bod
visa / master card
Katalog produktov
UAG4100, no printer
+ ďalšie obrázky
 

UAG4100, no printer
Unifikovaná přístupová brána

Unified Access Gateway: Wireless Dual Radio (802.11 a/b/g/n) HotSpot solution with billing system, 200 clients (option 300 clients), bandwidth management per account, WiFi controller for 8 (option 16) APs (NWA3000-N, NWA5000 and NWA5120 series), no printer, 1x WAN/4x LAN
Produktové č.: UAG4100-EU0101F

* 849.57 €
s DPH 1027.98 € | Bežná cena: 1130.78
do_kosikuZeptat se prodavačeZeptat se prodavače
cara

Podrobné informácie:

Komplexné riešenie pre zajtrajšok, dodané uľ dnes

Kvalitné pripojenie k internetu pre hostí sa stáva samozrejmou vecou - hos» takú sluľbu očakáva a prispieva k jeho spokojnosti. Zaistenie kvalitného pripojenia k internetu však nespočíva len v natiahnutí káblov alebo pokrytí priestorov bezdrôtovou sie»ou. Je potrebné spravova» účty, plni» rôzne predpisy o archivácii dát a zaisti» dostatočnú rýchlos» internetu, aby bol zákazník skutočne spokojný.

ZyXEL UAG4100 je unifikovaná prístupová brána budúcej generácie, ktorá v sebe integruje všetky funkcie potrebné pre správnu funkciu bezdrôtovej brány/hotspotu - je pripravená na poľiadavky dneška, ale aj zajtrajška. Okrem správy účtov, účtovania a archivácie dát ponúka UAG41000 ďalšie prémiové funkcie ako je napr. podpora 802.11 a/b/g/n v dvoch pásmach a vstavaný kontrolér WLAN; výsledkom je väčšia flexibilita a výkon. Vstavaný kontrolér dokáľe riadi» aľ 16 prístupových bodov, čo z UAG4100 robí ideálne riešenie pre menšie ubytovacie zariadenia. V kombinácii s tlačiarňou prihlasovacích údajov SP350E je však UAG4100 perfektným riešením aj pre hotspoty v jednej miestnosti (hotelová loby, reštaurácia alebo kaviareň).

Aby sa hos» rád vracal

Prakticky kaľdý hos» má dnes aspoň jedno bezdrôtové zariadenie, či uľ je to chytrý telefón, tablet alebo notebook. Staršie hotspoty však majú s pripojením takého mnoľstva zariadení problémy. Preto organizácie hµadajú spôsob, ako ponúknu» väčšiu rýchlos» pripojenia, kapacitu a spoµahlivos».

ZyXEL UAG4100 je bezdrôtové riešenie budúcej generácie, ktoré ponúka lepšie sluľby vo všetkých hore spomínaných ohµadoch. Vďaka podpore dvoch pásiem (2,4 GHz a 5 GHz) ponúka dvojnásobne väčšie pásmo a teda dvojnásobnú rýchlos» pre pripojenie mobilných zariadení. Vďaka výkonnej hardwarovej architektúre dokáľe pripoji» súbeľne aľ 200 uľívateµov (300 s doplnkovou licenciou). UAG4100 umoľňuje riadi» vyuľívanie pásma jednotlivými uľívateµmi, kontrolova» zneuľívanie pripojenia a všeobecne zaisti» takú spoµahlivos», aby zákazník odchádzal spokojný.

A čo zisk?

Riadenie uľívateµských účtov: Vďaka vstavanému generátoru účtov a webovému autentizačnému portálu je pripojenie stoviek uľívateµov jednoduchou činnos»ou. Hos»ovi stačí zada» v portáli prihlasovacie údaje a následne sa pripojí (cez pevné alebo bezdrôtové pripojenie) k internetu. UAG4100 navyše podporuje externé servery RADIUS a presmerovanie na externú prihlasovaciu stránku pre väčšiu flexibilitu.

 • • Účtovanie: Je moľné vytvori» aľ 10 účtovacích plánov. Účtovacie plány sa môľu líši» rýchlos»ou pripojenia, dĺľkou trvania sluľby i cenou.
 • • Tlačiareň SP350E: kombinácia tlačiarne SP350E a brány UAG4100 je perfektné riešenie pre Wi-Fi hotspoty. Jedným kliknutím dôjde k vytlačeniu prihlasovacích údajov, čo uµahčuje prácu personálu a zrýchµuje odbavenie zákazníkov. Také hotspoty sú vhodné pre hotelové loby, konferenčné miestnosti, čakárne, reštaurácie a kaviarne.
 • • Zasielanie údajov cez SMS: UAG4100 podporuje zasielanie údajov cez SMS s protokolom ViaNett, ktoré je často výhodné ako pre zákazníkov, tak pre organizáciu. Zasielanie údajov je vstavanou funkciou a tak nie je potrebné vyvíja» také riešenie samostatne. Zasielanie údajov cez SMS na mobilný telefón šetrí papier a je tieľ pohodlnejšie, pretoľe údaje vo forme SMS zákazník nestratí.

Niľšie realizačné i prevádzkové náklady

UAG 4100 je tieľ vhodná pre inštalácie v niekoµkých miestnostiach ako napr. menšie ubytovacie zariadenia. Vďaka vstavanému kontroléru WLAN sa rozšírenie bezdrôtovej siete do ďalších miestností alebo priestorov (izby, jedáleň, záhrada) stáva oveµa jednoduchšie. Kontrolér podporuje 8 prístupových bodov, po zakúpení doplnkovej licencie aľ 16. Vstavaný kontrolér znamená niľšie náklady, pretoľe nie je treba investova» do externého kontroléra; vďaka kontroléru je taktieľ údrľba siete omnoho jednoduchšia, čo šetrí prevádzkové náklady.

Predpisy pre archiváciu údajov

Európska smernica 2006/24/EC nariaďuje organizáciám povinnos» archivova» údaje o pripojení k internetu po stanovenú dobu. Splnenie tejto poľiadavky je pre majiteµov často veµmi náročné, ak nemajú správne vybavenie. UAG4100 pamätá aj na také predpisy a automaticky ukladá informácie o uľívateµských účtoch, MAC adresách, zdrojových a cieµových IP adresách, dátovom objeme a type protokolu.

li

Funkcie:
Bezdrátová brána hotspot ZyXEL N4100 je určena pro organizace nabízející připojení k internetu pro své hosty (hospitality). N4100 podporuje celou řadu internetových služeb, které přilákají nové zákazníky a udrží ty stávající. N4100 je plně flexibilní řešení podporující bezdrátové standardy IEEE 802.11b/g/n. Nejnovější technologie 11n představuje výrazný pokrok v rychlosti připojení, a plně tak využívá všechny funkce nejnovějších zařízení pro přístup k internetu, jako jsou např. notebooky, PDA zařízení, hrací konzole a mobilní telefony s podporou WiFi. N4100 nejenom podporuje nový standard 11n, ale disponuje plnohodnotnou podporou s maximálním výkonem (3T x 3R). ZyXEL N4100 je nejnovější hotspot brána WLAN od zkušeného výrobce internetových hotspot řešení. Je konstruována jako přístupový bod pro organizace nabízející připojení svým hostům a obsahuje vestavěný účtovací systém. Je ideálním řešením pro hotely, kavárny, letiště a konferenční zařízení, kde je třeba vysokorychlostní připojení k internetu.

-Komplexní řešení pro bezdrátový přístup k internetu
-Rychlá instalace bez potřeby IP konfigurace
-Jedinečná účtovací tiskárna pro snadné používání
-Autentizace uživatelů, monitorování účtů, účtovací profily s ovládáním přes web
-Podpora nových rychlých standardů
-IEEE 802.11b/g/n
-Klient RADIUS, (walled garden), reklamní internetové odkazy a forwardování na portál
-Záznam uživatelských aktivit pro zpětnou kontrolu jejich chování
-Kompletní řada pro připojení k internetu pro 1 až 200 uživatelů
-N4100 až pro 100 uživatelů
-N4100 + doplňkové licence až pro 200 uživatelů

 

Technické parametre:

Networking

 • Universal Plug and Play (UPnP)
 • IP Plug and Play (iPnP)
 • NAT/PAT
 • Static routing and policy routing
 • DHCP client/server/relay
 • HTTP proxy support
 • SMTP redirection
 • VPN 1-to-1 mapping
 • VPN pass-through
 • WAN client: static, DHCP, PPPoE, PPTP
 • Tagged VLAN (802.1Q)
 • DDNS

Security

 • 64/128-bit WEP data encryption
 • WPA-PSK TKIP data encryption (Wi-Fi Certified)
 • WPA2-PSK AES data encryption (Wi-Fi Certified)
 • WPA/WPA2-Enterprise
 • Stateful packet inspection firewall
 • L2 isolation
 • User-aware security policy
 • SSL login page
 • Session limit
 • IP pass-through (white list)

AAA & Billing

 • Web-based authentication
 • User agreement login
 • External RADIUS support
 • Secondary RADIUS server support
 • Built-in billing system
  • Time-to-finish accounting mode
  • Accumulation accounting mode
 • 10 customizable billing profiles
 • Built-in account generator
  • 50 static accounts
  • 2,000 dynamic accounts
 • Multiple logins with pre-configured accounts
 • Bandwidth management (per account)
 • Credit card billing via PayPal
 • Thermal Printer supper (up to 10)
 • SMS ticketing support with ViaNett

Marketing

 • Advertisement link
 • Walled garden
 • Login page redirection
 • Portal page
 • Customizable login page
 • Customizable information window
 • Customizable user agreement page

System Management

 • Administrator access: WAN and LAN
 • Web Management (HTTP/HTTPS)
 • Secure administrator IP address
 • SNMP v2c (MIB-II)
 • Configuration backup and restoration
 • Role-based administration (Admin, guest operator)
 • Command line interface (console/web console/SSH)

Monitoring and Reporting

 • Email log
 • Syslog: account, IP, MAC, traffic & protocol (data retention)
 • Session list
 • Account list
 • Billing report
 • DHCP client list

li

Príklad zapojenia:
Příklad zapojení UAG4100, no printer
 
 
  aktuality
bod
  20.5.2019
  SWITCHE ZyXEL - značkové za cenu neznačkových!
ZyXEL ponúka kompletnú radu switchov za exkluzívnych podmienok. Na všetky switche je záruka 5 rokov a ceny? Posúďte sami! Teraz sa Vám už nevyplatí riskovať s neznačkovými switchmi!
  << viac info
katalog produktů ZyXEL
  18.5.2019
  Zarábajte na svojom vlastnom HOT-SPOTe!
G-4100 je ideálnym all-in-one riešením pre kaviarne, reštaurácie, penzióny, fitnesscentrá atď. Rozumné zariadenie, vďaka ktorému môžete svojim návštev-níkom ponúkať prístup na internet...
  << viac info
katalog produktov ZyXEL
  15.5.2019
  Router P-336M víťazom testu magazínu PC för Alla
PC för Alla, magazín švédskej pobočky vydavateľstva IDG, testoval šesticu routerov MiMo a draft-N.
  << viac info
bod
  vip zóna
bod
Login
Heslo
bodVIP zóna je určená pre registrovaných zákazníkov. Ak sa chcete stať našim VIP partnerom s exkluzívnymi podmienkami, kontaktujte nás...
 
 
Home   |   Ako nakupovať?   |   Obchodné podmienky   |   Poradíme Vám   |   Kontakt  

Copyright © 2006-2019 Apollo Multimedia . All rights reserved.