ZyXEL shop, WiFi, DSL, routery, VoIP
Nie je prihlásený žiadny užívateľ
 
V košíku máte momentálne 0 položiek
Kontaktujte nás
Obchodné podmienky
Ako nakupovať?
Poradíme Vám
Špeciálna ponuka

CZ shop

SK shop

sipka home
sipka poradíme vám...
sipka ako nakupovať
sipka váš nákupný košík
sipka kontakty
  bod
Špeciálna ponuka licencií ZyXEL
bod
 
  katalog produktov

odrazka špeciálna ponuka
katalog produktov ZyXEL
odrazka Wi-Fi
katalog produktov ZyXEL
odrazka xDSL
katalog produktov ZyXEL
odrazka Firewally
katalog produktov ZyXEL
odrazka Routery
katalog produktov ZyXEL
odrazka Switche
katalog produktov ZyXEL
odrazka Nebula
katalog produktov ZyXEL
odrazka DSLAM
katalog produktov ZyXEL
odrazka Powerline
katalog produktov ZyXEL
odrazka Sieťové úložiská
katalog produktov ZyXEL
odrazka Licencie
katalog produktov ZyXEL
odrazka Príslušenstvo
katalog produktov ZyXEL
odrazka bazar / výpredaj
katalog produktov ZyXEL
odrazka Security licencie
katalog produktů ZyXEL
bod
  Rýchle hľadanie

bod
visa / master card
Katalog produktov
GS2210-48HP
+ ďalšie obrázky
 

GS2210-48HP
48-port GbE L2 Switch

50-port Managed Layer2+ Gigabit Ethernet switch, 44x Gigabit metal + 4x Gigabit dual personality (RJ45/open SFP) + 2 open SFP ports, PoE 802.3at (High Power, 30W) - Power budget 375W, L2 multicast, IGMP snooping, MVR, IP source guard, DHCP snooping, ARP inspection, CPU protection, IPv6, 802.3az (Green)
Produktové č.: GS2210-48HP-EU0101F

* 749.17 €
s DPH 906.5 € | Bežná cena: 997.15
do_kosikuZeptat se prodavačeZeptat se prodavače
cara

Podrobné informácie:

Rýchly prístupový switch L2 pre konvergované siete (dáta, video a hlas)

Konvergované siete, ktoré v jednej IP sieti spojujú prenos dát, videa a hlasu, sú efektívnejšie, umoľňujú centrálnu správu a zniľujú celkové realizačné náklady. Preto toto riešenie volí čím ďalej, tým viac podnikov, vzdelávacích inštitúcií a hotelov (riešenie je moľné potom pouľi» pre VoIP, video konferencie, IP dohµad a IPTV). Konvergované siete na druhej strane prinášajú nové problémy. IT zamestnanci musia zaisti» konzistentnú prevádzku u kritických aplikácií, dohliadnu» na dobré oddelenie jednotlivých sluľieb a všeobecne na sie»ovú bezpečnos» a regulova» dátovú prevádzku podµa rôznych poľiadavok.

ZyXEL GS2210 je plne vybavený prístupový switch L2 Gigabit určený pre konvergované siete. Modely s 48 portami majú flexibilnú konfiguráciu portov: 44 portov GbE RJ-45, dva porty GbE SFP a štyri kombo porty (RJ-45/SFP). Modely PoE spĺňajú štandardy IEEE 802.3af PoE a 802.3at PoE Plus a môľu napája» zariadenie s celkovým príkonom 375 W. GS2210 podporuje mnoho funkcií L2, ako napr. pokročilý shaping dát, oddelenie siete a bezpečnostné funkcie. GS2210 je tak ideálny prístupový switch pre konvergované siete.

Flexibilná regulácia konvergovaných sie»ových aplikácií

ZyXEL GS2210 je určený pre prístupovú vrstvu konvergovaných sietí, kde môľe regulova» dátovú prevádzku pre rôzne aplikácie (VoIP, video konference, IPTV a IP dohµad). Vďaka funkcii IGMP snooping môľe switch GS2210 podporova» veµké IPTV realizácie a efektívne vyuľíva» šírku pásma pre smerovanie multicast dát len pre predplatiteµov danej sluľby. MVR (Multicast VLAN Registration) zvyšuje bezpečnos» siete, pretoľe umoľňuje zdieµanie VLAN multicastu, zatiaµčo predplatitelia zostávajú v samostatných sie»ach VLAN. Tieto funkcie znamenajú pre hotely, podniky aj školy väčšiu pruľnos» a lepšie riadenie konvergovaných aplikácií.

Inteligentné napájanie cez Ethernet (PoE) s veµkým výkonom

ZyXEL GS2210 PoE obsahuje pokročilé a inteligentné funkcie pre napájanie PoE, ktoré uµahčujú realizáciu a zniľujú náklady pre aplikácie ako napr. IP telefónia, WLAN a IP dohµad. Switche podporujú štandardy IEEE 802.3af PoE a 802.3at PoE Plus s kapacitou 30 W pre kaľdý port (pre PD zariadenie ako napr. bezdrôtové prístupové body 802.11ac a video IP telefóny). Celkový dostupný výkon pre PoE zariadenie je 375 W, čo je dostačujúce pre pripojenie dostatočného počtu PD zariadení.

Inteligentná PoE technológia GS2210 umoľňuje lepšie a efektívnejšie vyuľíva» dostupný výkon a v konečnom súčte tak prispieva k lepšej návratnosti (ROI) zariadení. V prípade, ľe GS2210 nastavíte do reľimu Consumption, dokáľe automaticky detekova» napájací stav kaľdého pripojeného zariadenia a dodáva» mu iba potrebný výkon. Inteligentné rozdeµovanie výkonu tak minimalizuje plýtvanie energiou, šetrí peniaze a umoľňuje napája» viac zariadení.

Sie»ové zabezpečenie

ZyXEL GS2210 má široký rad bezpečnostných funkcií (prístup, prenos dát, storm protection). Pokročilé ochranné mechanizmy ako napr. IP source guard, DHCP snooping a ARP inšpekcie dokáľu detekova» a blokova» cielené útoky na Vašu sie». Ochranná funkcia CPU zais»uje normálnu prevádzku switcha tým, ľe ho chráni pred škodlivými dátami. Kombinácia filtrovacích mechanizmov na vrstvách L2, L3 a L4 a ďalšie funkcie ako napr. MAC freeze, port isolation a VLAN sie» pre hostí prispievajú k vysokej úrovni zabezpečenia, flexibility a kontroly nad rôznymi aplikáciami.

Príprava na budúcnos»

ZyXEL GS2210 je pripravený na budúce aplikácie a podporu sietí IPv6. Podporuje duálne (IPv4 a IPv6) aj jednoreľimové (IPv6) zdroje a je tak pripravený na prechod na siete ďalšej generácie. GS2210 obsahuje bohatú sadu funkcií pre správu IPv6 (ICMPv6, neighbor discovery, DHCPv6 relay), ktorá prispieva ku µahkému prechodu na nové siete bez nutnosti realizova» extenzívnu modernizáciu zariadení.

li

Funkcie:
Plne konfigurovateľný Layer 2 switching riešenie
GbE RJ-45, GbE combo (RJ-45/SFP) a pevné GbE SFP pripojenie
Spĺňa požiadavky IEEE 802.3af PoE a PoE IEEE 802.3at Plus
Vysoký výkon 375 W
L2 multicast, IGMP snooping a MVR pre konvergenciu
Zvýšená ochrana siete s IP Source Guard, snooping DHCP, ARP kontrola, ochrana CPU

 

Technické parametre:

Standard Compliance

 • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
 • IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet
 • IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet
 • IEEE 802.3z 1000BASE-X
 • IEEE 802.3af PoE
 • IEEE 802.3at PoE plus
 • IEEE 802.3az EEE
 • IEEE 802.3x flow control
 • IEEE 802.3ad LACP aggregation
 • IEEE 802.1AB LLDP/LLDP-MED
 • IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)
 • IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol(RSTP)
 • IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol(MSTP)
 • IEEE 802.1Q VLAN tagging
 • IEEE 802.1p Class of Service (CoS) prioritization
 • IEEE 802.1X port authentication

Resilience and Availability

 • IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)
 • IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol(RSTP)
 • IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol(MSTP)
 • IEEE 802.3ad LACP (Max # Trunks/Links per Trunk): 8/8
 • Loop guard
 • ErrDisable recovery
 • MRSTP (ZyXEL Proprietary)
 • Dual configuration files
 • Dual images

Traffic Control

 • 802.1Q static VLANs/dynamic VLANs: 1 K/4 K
 • Port-based VLAN
 • Protocol-based VLAN
 • IP subnet-based VLAN
 • MAC-based VLAN
 • Private VLAN
 • Voice VLAN
 • VLAN ingress filtering
 • LACP algorithm of source/destination IP
 • GVRP
 • L2PT

Security

 • 802.1X
 • Port security
 • Layer 2 MAC filtering
 • Layer 3 IP filtering
 • Layer 4 TCP/UDP socket filtering
 • Static MAC forwarding
 • Multiple RADIUS servers
 • Multiple TACACS+ servers
 • 802.1x VLAN and 802.1p assignment by RADIUS
 • Login authentication by RADIUS
 • Login authentication by TACACS+
 • TACACS+ accounting
 • Authorization on RADIUS
 • Authorization on TACACS+
 • SSH v1/v2
 • SSL
 • Intrusion lock
 • MAC freeze
 • DHCP snooping
 • ARP inspection
 • Static IP-MAC-Port binding
 • Policy-based security filtering
 • Port isolation
 • IP source guard
 • MAC search
 • Guest VLAN
 • ACL packet filtering (IPv4/IPv6)
 • CPU protection
 • Interface related trap enable/disable (by port)

Quality of Service (QoS)

 • No. of hardware queues per port: 8
 • 802.1p queuing method: SPQ, WRR, WFQ
 • Storm control: Broadcast, multicast, unknown unicast (DLF)
 • Port-based rate limiting (ingress/egress)
 • Rate limiting per IP/TCP/UDP per port
 • Policy-based rate limiting
 • 802.3x flow control
 • 802.1p Class of Service (SPQ, WFQ, SPQ/WFQ combination capable)
 • DiffServ (DSCP)

Layer 2 Multicast

 • L2 multicast
 • IGMP snooping (v1, v2, v3)
 • IGMP snooping fast leave
 • Configurable IGMP snooping timer and priority
 • IGMP snooping statistics
 • IGMP throttling
 • MVR support
 • IGMP filtering
 • IGMP snooping immediate leave
 • IGMP proxy mode & snooping mode selection
 • MLD snooping

Manageability

 • SNMP v1, v2c, v3
 • SNMP trap group
 • RMON (1, 2, 3, 9)
 • ICMP echo/echo reply
 • Syslog
 • IEEE 802.1AB LLDP
 • IEEE 802.1AB LLDP-MED

IPv6 Management

 • IPv6 over Ethernet (RFC 2464)
 • IPv6 addressing architecture (RFC 4291)
 • Dual stack (RFC 4213)
 • ICMPv6 (RFC 4443)
 • Path MTU (RFC 1981)
 • Minimum path MTU size of 1280 (RFC 5095)
 • Encapsulation for maximum PMTU of 1500
 • Neighbor discovery (RFC 4861)
 • DHCPv6 relay

Device Management

 • ZyXEL iStackingTM
 • Web interface
 • Management through Console, Telnet, SNMP
 • Firmware upgrade by FTP
 • Remote firmware upgrade by FTP/Web
 • Configuration saving and retrieving
 • Multiple logins supported
 • Configure clone
 • Multilevel CLI
 • CLI (Cisco-like)
 • DHCP relay per VLAN
 • DHCP client
 • DHCP option 82
 • Daylight saving
 • NTP
 • Port mirroring
 • RS-232 out-of-band console port

MIB

 • ZyXEL new private MIB
 • RFC 1066 TCP/IP-based MIB
 • RFC 1213, 1157 SNMPv2c/v3 MIB
 • RFC 1493 bridge MIB
 • RFC 1643 Ethernet MIB
 • RFC 1757 RMON group 1, 2, 3, 9
 • RFC 2011, 2012, 2013 SNMPv2 MIB
 • RFC 2233 SMIv2 MIB
 • RFC 2358 Ethernet-like MIB
 • RFC 2674 bridge MIB extension
 • RFC 2819, 2925 remote management MIB
 • RFC 3621 power Ethernet MIB
 • RFC 4022 management information base for transmission control protocol
 • RFC 4113 management information base for user datagram protocol
 • RFC 4292 IP forwarding table MIB
 • RFC 4293 Management Information Base (MIB) for IP

Certifications

Safety

 • LVD
 • BSMI

EMC

 • FCC Part 15 (Class A)
 • CE EMC (Class A)
 • BSMI ENC

RoHS

 • Level A

ZyXEL One Network

ZON Utility

 • Discovery of ZyXEL switches, APs and gateways*
 • Centralized and batch configurations
  • IP configuration
  • IP renew
  • Device reboot
  • Device locating
  • Web GUI access
  • Firmware upgrade
  • Password configuration
  • One-click quick association with ZyXEL AP Configurator (ZAC)

Smart Connect

 • Discover neighboring devices
 • One-click remote management access to the neighboring ZyXEL devices
 • Reset neighboring devices remotely to factory defaults
 • Power cycle neighboring powered devices (PoE switches only)

* Gateway supporting ZON utility is scheduled for future release.


li

Príklad zapojenia:
Příklad zapojení GS2210-48HP
 
 
  aktuality
bod
  18.6.2019
  SWITCHE ZyXEL - značkové za cenu neznačkových!
ZyXEL ponúka kompletnú radu switchov za exkluzívnych podmienok. Na všetky switche je záruka 5 rokov a ceny? Posúďte sami! Teraz sa Vám už nevyplatí riskovať s neznačkovými switchmi!
  << viac info
katalog produktů ZyXEL
  16.6.2019
  Zarábajte na svojom vlastnom HOT-SPOTe!
G-4100 je ideálnym all-in-one riešením pre kaviarne, reštaurácie, penzióny, fitnesscentrá atď. Rozumné zariadenie, vďaka ktorému môžete svojim návštev-níkom ponúkať prístup na internet...
  << viac info
katalog produktov ZyXEL
  13.6.2019
  Router P-336M víťazom testu magazínu PC för Alla
PC för Alla, magazín švédskej pobočky vydavateľstva IDG, testoval šesticu routerov MiMo a draft-N.
  << viac info
bod
  vip zóna
bod
Login
Heslo
bodVIP zóna je určená pre registrovaných zákazníkov. Ak sa chcete stať našim VIP partnerom s exkluzívnymi podmienkami, kontaktujte nás...
 
 
Home   |   Ako nakupovať?   |   Obchodné podmienky   |   Poradíme Vám   |   Kontakt  

Copyright © 2006-2019 Apollo Multimedia . All rights reserved.