ZyXEL shop, WiFi, DSL, routery, VoIP
Nie je prihlásený žiadny užívateľ
 
V košíku máte momentálne 0 položiek
Kontaktujte nás
Obchodné podmienky
Ako nakupovať?
Poradíme Vám
Špeciálna ponuka

CZ shop

SK shop

sipka home
sipka poradíme vám...
sipka ako nakupovať
sipka váš nákupný košík
sipka kontakty
  bod
Špeciálna ponuka licencií ZyXEL
bod
 
  katalog produktov

odrazka špeciálna ponuka
katalog produktov ZyXEL
odrazka Wi-Fi
katalog produktov ZyXEL
odrazka xDSL
katalog produktov ZyXEL
odrazka Firewally
katalog produktov ZyXEL
odrazka Routery
katalog produktov ZyXEL
odrazka Switche
katalog produktov ZyXEL
odrazka Nebula
katalog produktov ZyXEL
odrazka DSLAM
katalog produktov ZyXEL
odrazka Powerline
katalog produktov ZyXEL
odrazka Sieťové úložiská
katalog produktov ZyXEL
odrazka Licencie
katalog produktov ZyXEL
odrazka Príslušenstvo
katalog produktov ZyXEL
odrazka bazar / výpredaj
katalog produktov ZyXEL
odrazka Security licencie
katalog produktů ZyXEL
bod
  Rýchle hľadanie

bod
visa / master card
Katalog produktov
ZyWALL 310
+ ďalšie obrázky
 

ZyWALL 310
Ultraspeed VPN Firewall, 200x VPN (IPSec/L2TP), up to 150 SSL VPN (50 included), 8x 1Gbps (WAN/LAN/DMZ), 2x USB port, Optional: UTM (IDP, Antivir, Antispam, Content Filtering), AP controller for 2 APs (with license up to 34 APs)

Ultraspeed VPN Firewall, 200x VPN (IPSec/L2TP), up to 150 SSL VPN (50 included), 8x 1Gbps (WAN/LAN/DMZ), 2x USB port, Optional: UTM (IDP, Antivir, Antispam, Content Filtering), AP controller for 2 APs (with license up to 34 APs)
Produktové č.: ZYWALL310-EU0101F

* 874.17 €
s DPH 1057.75 € | Bežná cena: 1163.53
do_kosikuZeptat se prodavačeZeptat se prodavače
cara

Podrobné informácie:

Ultrarychlé firewally pre virtuálnu privátnu sie» zajtrajška

Firemné operácie sa čím ďalej viac presúvajú na mobilné platformy. Nové a pokročilé business aplikácie súčasne vedú k dopytu po rýchlejších VPN, ktorý tradičné firewally a UTM zariadenia nedokáľu uspokoji». Aby mohli drľa» krok s dynamickým prostredím businessu, dnešné podnikové siete musia pobočkám, re»azcom a zamestnancom v teréne poskytova» rýchlejší vzdialený prístup do centrálnej siete. Pritom však nesmú by» ohrozené firemné zdroje ani informácie o zákazníkoch. Nový rad VPN firewallov ZyWALL od spoločnosti ZyXEL je určený pre firemný sektor a bol špeciálne vyvinutý pre zaistenie najrýchlejšieho prístupu cez VPN. Tieto mimoriadne výkonné VPN firewally disponujú viacjadrovými procesormi a sú optimalizované pre ultravysokú rýchlos» aľ 6 Gbps (firewall) a 800 Mbps (VPN). Zariadenia ponúkajú tieľ najpokročilejšie funkcie VPN – šifrovanie SHA-2, VPN HA a L2TP pre bezpečnejšie, spoµahlivejšie a mobilnejšie VPN pripojenie.

Najlepšia priepustnos» vo svojej triede

Vďaka viacjadrovým procesorom ponúka nový rad ZyWALL najrýchlejší VPN a firewall na trhu. Zárukou vysokého výkonu je priepustnos» aľ 6 Gbps (firewall) a 800 Mbps (VPN), čo je v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi aľ 15x viac u firewallu, resp. 4,4x viac u VPN. Zariadenia sú postavené na úplne novej, pokročilej hardwarovej platforme, vďaka ktorej dosahujú extrémne rýchleho pripojenia VPN site-to-site a client-to-site.

Bezpečnejšie a spoµahlivejšie VPN pripojenie

Rýchlejšie procesory výrazne rozšírili moľnosti útočníkov prelomi» VPN tunely. Tradičné šifrovacie algoritmy pouľívané vo VPN, ako napr. Message Digest 5 (MD5) a Secure Hash Algorithm 1 (SHA-1), uľ nedokáľu zaisti» bezpečnos» externej komunikácie. Rad ZyWALL podporuje pokročilejší algoritmus Secure Hash Algorithm 2 (SHA-2), čo zais»uje najbezpečnejšie VPN pripojenie v tejto triede a súčasne maximálne zabezpečenie obchodnej komunikácie.Všetky VPN firewally radu ZyWALL poskytujú spoµahlivé nonstop VPN sluľby vďaka záloľnému WAN pripojeniu a automatickému návratu k primárnemu pripojeniu po jeho obnove. Vďaka dvom WAN pripojeniam, jednému primárnemu a jednému redundantnému, sa VPN firewall ZyWALL pri zlyhaní primárneho pripojenia automaticky prepne na záloľné pripojenie a k primárnemu pripojeniu sa automaticky vráti po jeho obnove.

The complete range of ZyWALL Series VPN Firewalls deliver reliable, non-stop VPN services with dual-WAN failover and fallback support. With two WAN connections—one primary and one for redundancy—the ZyWALL VPN Firewall automatically switches to the backup connection should the primary link fail, and automatically switches back to the primary connection once it is back online.

Neobmedzená mobilita

Za účelom podpory dynamických, mobilných business operácií v prostredí, kde sa k podnikovej sieti beľne pripojujú vlastné zariadenia uľívateµov (BYOD), ponúkajú VPN firewally radu ZyWALL neobmedzenú mobilitu vďaka L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) VPN pre mobilné zariadenia. Rad ZyWALL L2TP VPN podporuje pre širokú paletu mobilných zariadení s operačnými systémami iOS, Android a Windows.

Vzdialený prístup bez nutnosti konfigurácie

Virtuálne privátne siete predstavujú bezpečný a praktický spôsob zdieµania firemných zdrojov s partnermi, zákazníkmi alebo zamestnancami na sluľobných cestách. Pre beľného uľívateµa však typické VPN riešenia obnášejú zloľitú konfiguráciu, čo zásadne obmedzuje ich vyuľiteµnos» a praktickos». VPN firewally radu ZyWALL preto prichádzajú s funkciou Easy VPN, ktorá zais»uje automatické nastavenie IPsec VPN client-to-site. K dispozícii je sprievodca s klientským softwarom ZyXEL IPsec VPN, ktorý zo vzdialeného VPN firewallu ZyWALL automaticky načíta konfiguračný súbor VPN a nastavenie IPsec VPN uskutoční v 3 jednoduchých krokoch. Funkcia Easy VPN zniľuje náročnos» nastavenia a partnerom, zákazníkom a zamestnancom na cestách umoľňuje jednoduchý a bezpečný prístup k firemným serverom, emailom a dátam.

li

Funkcie:
Viacjadrové procesory a priestupnosť 3.6 Gbps (firewall) a 800 Mbps (VPN)
     V porovnaní s predchádzajúcimi modelmi 9x rýchlejší (firewall), resp. 4.4x rýchlejší (VPN)
     Bezpečnejšie VPN s šifrovaním SHA-2
     VPN HA (high availability) s duálnym pripojením k sieti WAN (záloha a automatická obnova)
     Podpora L2TP pre mobilné zariadenia iOS, Android a Windows
     IPsec s automatickým nastavením client-to-site (Easy VPN)

 

Technické parametre:
Firewall s certifikáciou ICSA
    * Zoznam pre riadenie prístupu (ACL) na báze zón
    * Bezpečnostné zóny
    * Stavová inšpekcia paketov
    * Ochrana pred DoS/DDoS
    * Nastavenie pravidiel na báze užívateľa (user-aware)
    * ALG s podporou užívateľských portov
 
Ochrana pred prienikom
    * In-line režim (smerovanie/most)
    * IDP kontrola na báze zón
    * Užívateľsky nastaviteľný profil ochrany
    * Hĺbková kontrola paketov na báze signatúr
    * Automatická aktualizácia signatúr**
    * Užívateľsky upravené signatúry
    * Detekcia a ochrana pred anomálnymi dátami
    * Detekcia a ochrana pred zaplavením (flooding)
    * Detekcia a ochrana pred anomáliami v protokole: HTTP/ICMP/TCP/UDP
 
Antivírus
    * ZyXEL antivírus s certifikáciou ICSA alebo antivírus Kaspersky
    * Stream-based antivírus
    * Pokrýva aktuálne vírusy zo zoznamu Wild List
    * Skenuje HTTP/FTP/SMTP/POP3/IMAP4
    * Automatická aktualizácia signatúr**
    * Bez obmedzenia na veľkosť súboru
    * Podpora zoznamov Blacklist/Whitelist
 
Hybridný VPN
IPSec VPN s certifikáciou ICSA
- Šifrovanie: AES/3DES/DES
- Autentizácia: SHA-1/MD5
- Správa kľúčov: Manuálny kľúč/IKE
- Technológia Perfect Forward Secrecy: DH Group 1/2/5
- NAT v kontexte IPSec VPN
- Dead Peer Detection/Relay Detection
- Podpora certifikátu PKI (X.509)
- Nahrávanie certifikátov (CMP/SCEP)
- Autentizácia Xauth
- Podpora L2TP cez IPSec
 
SSL VPN
- Neklientsky bezpečný vzdialený prístup (reverzný proxy režim)
- SecuExtender (režim Full Tunnel)
- Unifikované použitie pravidiel
- Podpora dvojfaktorovej autentizácie
- Užívateľsky upraviteľné rozhranie (užívateľský portál)
 
Application Patrol
    * Stupňovateľné nastavenie prístupu k aplikáciám IM/P2P
    * Časové rozvrhy, riadenie šírky pásma
    * Nastavenie na báze užívateľa (user-aware)
    * Aktuálna podpora IM/P2P (založená na IDP signatúrach)**
    * Štatistické výpisy v reálnom čase
 
Riadenie šírky pásma
    * Nastavenie priorít
    * Shapovanie dátového toku na báze pravidiel
    * Maximálna/garantovaná šírka pásma
    * Požičiavanie šírky pásma
 
Antispam
    * Ochrana podľa zón
    * Transparentné zachytenie pošty cez protokoly SMTP/POP3
    * Podpora zoznamov Blacklist/Whitelist
    * Podpora kontroly DNSBL
    * Štatistické výpisy
 
High Availability (vysoká dostupnosť)
    * Device HA (aktívny/pasívny režim)
    * Detekcia výpadku zariadenia
    * Monitorovanie spojenia
    * Konfigurácia Auto-Sync
    * Distribúcia dátového toku cez niekoľko WAN pripojení
    * VPN HA (záložné diaľkové VPN brány)
 
Filtrovanie obsahu
    * Blokovanie URL, blokovanie kľúčových slov
    * Zoznam výnimiek (Blacklist a Whitelist)
    * Blokovanie Java apletov, cookies a prvkov Active X
    * Databáza pre dynamické filtrovanie URL adries (powered by BlueCoat)**
 
Užívateľské licencie
    * Neobmedzené
 
Sieťové pripojenie
    * Režim smerovania/režim most/zmiešaný režim
    * Zoskupovanie portov na vrstve 2
    * Ethernet/PPPoE/PPTP
    * Tagged VLAN (802.1Q)
    * Virtuálne rozhranie (alias rozhranie)
    * Smerovanie na báze pravidiel (s rozlíšením užívateľov, user-aware)
    * NAT na báze pravidiel (SNAT/DNAT)
    * RIP v1/v2
    * OSPF
    * IP multicasting (IGMP v1/v2)
    * DHCP klient/server/relay
    * Vstavaný DNS server
    * Dynamické služby DNS
 
Autentizácia
    * Vnútorná databáza užívateľov
    * Microsoft Windows Active Directory
    * Externá databáza užívateľov LDAP/RADIUS
    * ZyWALL OTP (One Time Password)***
    * Vynútená užívateľská autentizácia (transparentná autentizácia)
 
Správa systému
    * Administrácia na báze rolí
    * Viacnásobné administrátorské prihlásenie
    * Viacjazyčné webové rozhranie (HTTPS/HTTP)
    * Objektovo-orientovaná konfigurácia
    * Rozhranie príkazového riadku (konzola/webová konzola/SSH/TELNET)
    * Komplexné lokálne prihlásenie
    * Syslog (zasielanie až na 4 servery)
    * Výstraha cez email (zasielanie až na 2 servery)
    * SNMP v2c (MIB-II)
    * Monitorovanie dátového toku v reálnom čase
    * Obnova skoršej konfigurácie systému (rollback)
    * Textový konfiguračný súbor
    * Upgrade firmwaru cez FTP/FTP-TLS/Web GUI
    * Pokročilé výpisy (Vantage Report)
    * Centralizovaná sieťová správa (Vantage CNM)
 
Podpora 3G
    * Pokročilé zabezpečenie prenosu pomocou WEP šifrovania a podpory WPA/WPA2
    * PCMCIA: Sierra Wireless AC850*
    * USB: Huawei E220*
 
Poznámky:
*: Nie je súčasťou.
**: Vyžaduje platné predplatné.
***: Predáva sa samostatne.
 
Certifikácie
    * Firewall s certifikáciou ICSA
    * IPSec VPN s certifikáciou ICSA
    * Antivírus s certifikáciou ICSA
 
Kompatibilné štandardy
    * HSF (Hazardous Substance Free, bez nebezpečných látok): RoHS and WEEE
    * EMC: FCC Part 15 Class B, CE-EMC Class B, C-Tick Class B, VCCI Class B
    * Bezpečnosť: CSA International (ANS/UL60950-1,CSA60950-1, EN60950-1, IEC60950-1)
 
Hardwarové špecifikácie
    * Veľkosť pamäte: 256MB DDR2 RAM/256MB Flash
    * Porty: GbE x 7 (RJ-45)
    * Rozhranie: Auto-negotiation a Auto MDI/MDI-X
    * Konzola: RS-232 (DB9F)
    * AUX: RS-232 (DB9M)
    * LED kontrolky: PWR, SYS, AUX, CARD
    * Resetovacie tlačidlo
    * Slot pre rozširovaciu kartu
    * 2 USB porty
 
Fyzické špecifikácie
    * Možnosť montáže do racku (súprava pre montáž do racku je súčasťou prístroja)
    * Rozmery: 242 (š) x 175 (h) x 35.5 (v) mm
    * Hmotnosť: 1.2 kg
 
Prostredie
    * Prevádzková teplota:   0°C ~ 50°C
    * Skladovacia teplota: -30°C ~ 60°C
    * Prevádzková vlhkosť:    5% ~ 90% (bez kondenzácie)
 
Napájanie
    * Vstup: 100 ~ 240 V; 1.2 A, 50 ~ 60 Hz
    * Výstup: 12 V; 3.5 A
 
Informácie o open source kódoch sú uvedené v užívateľskej príručke ZyWALL 200. Pokiaľ chcete získať GPL open source kód, kontaktujte prosím technickú podporu ZyXEL na adrese support@zyxel.com.

li

Príklad zapojenia:
Příklad zapojení ZyWALL 310
 
 
  aktuality
bod
  22.5.2019
  SWITCHE ZyXEL - značkové za cenu neznačkových!
ZyXEL ponúka kompletnú radu switchov za exkluzívnych podmienok. Na všetky switche je záruka 5 rokov a ceny? Posúďte sami! Teraz sa Vám už nevyplatí riskovať s neznačkovými switchmi!
  << viac info
katalog produktů ZyXEL
  20.5.2019
  Zarábajte na svojom vlastnom HOT-SPOTe!
G-4100 je ideálnym all-in-one riešením pre kaviarne, reštaurácie, penzióny, fitnesscentrá atď. Rozumné zariadenie, vďaka ktorému môžete svojim návštev-níkom ponúkať prístup na internet...
  << viac info
katalog produktov ZyXEL
  17.5.2019
  Router P-336M víťazom testu magazínu PC för Alla
PC för Alla, magazín švédskej pobočky vydavateľstva IDG, testoval šesticu routerov MiMo a draft-N.
  << viac info
bod
  vip zóna
bod
Login
Heslo
bodVIP zóna je určená pre registrovaných zákazníkov. Ak sa chcete stať našim VIP partnerom s exkluzívnymi podmienkami, kontaktujte nás...
 
 
Home   |   Ako nakupovať?   |   Obchodné podmienky   |   Poradíme Vám   |   Kontakt  

Copyright © 2006-2019 Apollo Multimedia . All rights reserved.