ZyXEL shop, WiFi, DSL, routery, VoIP
Nie je prihlásený žiadny užívateľ
 
V košíku máte momentálne 0 položiek
Kontaktujte nás
Obchodné podmienky
Ako nakupovať?
Poradíme Vám
Špeciálna ponuka

CZ shop

SK shop

sipka home
sipka poradíme vám...
sipka ako nakupovať
sipka váš nákupný košík
sipka kontakty
  bod
Špeciálna ponuka licencií ZyXEL
bod
 
  katalog produktov

odrazka špeciálna ponuka
katalog produktov ZyXEL
odrazka Wi-Fi
katalog produktov ZyXEL
odrazka xDSL
katalog produktov ZyXEL
odrazka Firewally
katalog produktov ZyXEL
odrazka Routery
katalog produktov ZyXEL
odrazka Switche
katalog produktov ZyXEL
odrazka Nebula
katalog produktov ZyXEL
odrazka DSLAM
katalog produktov ZyXEL
odrazka Powerline
katalog produktov ZyXEL
odrazka Sieťové úložiská
katalog produktov ZyXEL
odrazka Licencie
katalog produktov ZyXEL
odrazka Príslušenstvo
katalog produktov ZyXEL
odrazka bazar / výpredaj
katalog produktov ZyXEL
odrazka Security licencie
katalog produktů ZyXEL
bod
  Rýchle hľadanie

bod
visa / master card
OBCHODNÉ PODMieNKY

odrazka

OBJEDNÁVKA
Objednávku zboží vytvoříte postupem, který je podrobně popsán v návodu Jak nakupovat.
Po provedení objednávky Vám budeodesláno Emailem potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti okamžitě nás kontaktujte Emailem nebo telefonicky na tel. č. (+421) 220 861 848. Následně je po vyřízení objednávky a odeslání zásilky nebo připravení zboží k odběru v naší provozovně zaslána informační zpráva na kontaktní Email uvedený v objednávce...

   
odrazka

PLATBA ZA ZBOŽÍ
Zboží je možné uhradit několika způsoby:

 • Platební kartou - rychlý a bezpečný způsob. Při platbě komunikujete přímo s platební bránou banky. Okamžitě po provedení platby je zboží expedováno.
 • Dobírka - platba v hotovosti při převzetí zásilky od dopravce nebo pošty
 • Zálohová faktura - platba bankovním převodem z jakéhokoliv účtu na základě Zálohové faktury, kterou systém po provedení objednávky zašle na Váš kontaktní email. Objednávka však nebude vyřízena dříve, než bude platba připsána na náš účet
   
odrazka

DOPRAVA A PRODEJ OBJEDNANÉHO ZBOŽÍ
Zboží z našeho e-shopu doručuje zákazníkům kurýrní služba DPD.

DPD je dopravní společnost, která doručí objednané zboží kamkoliv v České a Slovenské republice a to bqhem 1-2 pracovních dnů od odeslání (expedice) zásilky. GLS obvykle doručuje zásilky v pracovní dny od 8 do 15 hod. Pokud nebudete na uvedené adrese zastiženi, dopravní služba se pokusí o doručení ještě následující 2 pracovní dny. Proto je tento způsob dopravy vhodný především pro ty, kteří jsou na uvedené adrese dopoledne k zastižení. V případě problémů s doručením kontaktujte zákaznický servis GLS tel. (+421) 45 52 42 515. O víkendu a svátcích GLS zásilky nedoručuje.
Cena dopravy:
- záslilka uhrazená předem platební kartou či bankovním převodem: 7 € bez DPH
- zásilka na dobírku: 9 € bez DPH

   
odrazka

KONTROLA DODÁVKY
Obsah dodávky je kupující povinnen zkontrolovat již při převzetí balíku od dopravce (pošty) za přítomnosti doručovatele nebo při prodeji v provozovně. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou atd.), adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje zasílku přímo u dopravce (pošty). Dopravce (pošta) následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám prosím neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát ohled.

   
odrazka

VRÁCENÍ ZBOŽÍ - dle § 3 (7) Občanského zákoníku
Vrácení zaslaného zboží je možné v souladu se zákonen 367/2000 Sb bez uvedení důvodu do 14 dnů (§ 53 odst. 7 OZ). Toto ustanovení se týká pouze zboží zaslaného koncovému spotřebiteli. Netýká se zboží, které bylo zakoupeno osobně v naší kamenné provozovně či pokud je na daňovém dokladu uvedna firma či fyzická osoba s IČO.

Aby bylo zboží přijato zpět a vrácena celá kupní cena, musí být splněny tyto podmínky:

 • Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originál obalů
 • Zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny
 • Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání, jinak může být vráceno jen částečné finanční plnění
 • V záručním listě výrobce prosím nevyplňujte datum prodeje, dokud se definitivně nerozhodnete, že si zboží ponecháte, nebo neuběhne lhůta na vrácení
 • V případě software a datových nosičů s obsahem autorského díla nesmí být zboží vůbec otevřeno
 • Zboží musí být vráceno na adresu provozovatele a to nejpozději 14 den počítaný od prvního dne následujícího od převzetí zboží

Vyjádření prodejce, zda bude žádosti o vrácení zboží vyhověno a zda jsou splněny všechny podmínky, bude spotřebiteli oznámeno do 30 dnů od data doručení vráceného zboží na adresu odesílatele. V případě přijetí vraceného zboží zpět musí spotřebitel následně podepsat dobropis na zboží, který mu bude zaslán a podepsaný dobropis doručit na adresu prodejce (poštou nebo osobně). Na základě podepsaného dobropisu bude spotřebiteli vyplacena částka za vrácené zboží.

   
odrazka

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA
Zákazník může po 10 dnech od přijetí objednávky zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována. Zrušení se provádí v přehledech Vašich objednávek. Zde lze zrušit buď některou z položek objednávky nebo objednávku celou.

V případě, že platba za zboží již byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedcí zboží, bude záloha převedena zpět na účet zákazníka, odkud zálohová platba přišla. Při platbě zálohově, může být v případě jednostranného zrušení objednávky zákazníkem vrácena snížená záloha s odečtením bankovního poplatku, které byl účtován bankou příjemci platby. Poplatky jsou podle aktuálních platných ceníků banky příjemce platby v okamžiku zaplacení zálohy. V případě online platby tvoří poplatek 2% ze zaplacené zálohy.

   
odrazka

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PROVOZOVATELE E-SHOPU
Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • zboží je dlouhodobě nedostupné
 • cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně stanovena
V případě, že tato situace nastane, Vás budeme informovat emailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...). V případě, že zboží nemá náhradu, bude z objednávky jen zrušeno.
Pokud jste již za zboží zaplatili a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, budou peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu. V případě, že výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.
   
odrazka

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
Firma APOLLO MULTIMEDIA s.r.o. poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Záruka se vztahuje na výrobní vady, které se mohou po dobu záruční lhůty vyskytnout. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí zákonem stanovená záruční lhůta. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:
 • neodborným použitím zařízení
 • mechanickým poškozením nebo opotřebením
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 • jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy indukované na telefonní lince nebo napájecím zdroji atd.).

 • U zboží charakteru software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií příp. fyzické vady doprovodné dokumentace. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (adjustační folie, pečeti aj.) se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit prodávajícímu.

  DÉLKA ZÁRUKY
  Standardní zákonná záruční lhůta jsou 2 roky, u některých produktů může bát záruční lhůta delší.

  MÍSTO UPLATNĚNÍ REKLAMACE
  V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko výrobce - společnost APOLLO MULTIMEDIA s.r.o., Do Koutů 1a, Praha 4. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku.

  DORUČENÍ REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ
  Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání postupujte podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace" reklamačního řádu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím výřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno (poštou nebo spediční firmou GLS).

   

  ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE
  Spolu se zbožím předaným k reklamačnímu řízení je třeba dodat:

  • doklad o nákup zboží (faktura)
  • záruční list (s výrobním číslem výrobku)
  • popis závady nebo důvod zaslání zboží
  • kontaktní informace

  Bez těchto dokladů nemůže být zboží přijato k reklamačnímu řízení. Pokud nebudou dodány spolu s reklamovaným zbožím, bude zákazník vyzván, aby chybějící doklady doplnil. Pokud ani po této výzvě nebudou do 7 dnů chybějící doklady dodány, bude na takový případ považován za neoprávněnou reklamaci a veškeré náklady spojené s jejím vyřízením budou nárokovány po zákazníkovi.

  NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE
  Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu) podle aktuálního ceníku servisních výkonů a úhradu veškerých nákladů spojených s doručením zboží zpět.

   

   

   
    aktuality
  bod
    18.6.2019
    SWITCHE ZyXEL - značkové za cenu neznačkových!
  ZyXEL ponúka kompletnú radu switchov za exkluzívnych podmienok. Na všetky switche je záruka 5 rokov a ceny? Posúďte sami! Teraz sa Vám už nevyplatí riskovať s neznačkovými switchmi!
    << viac info
  katalog produktů ZyXEL
    16.6.2019
    Zarábajte na svojom vlastnom HOT-SPOTe!
  G-4100 je ideálnym all-in-one riešením pre kaviarne, reštaurácie, penzióny, fitnesscentrá atď. Rozumné zariadenie, vďaka ktorému môžete svojim návštev-níkom ponúkať prístup na internet...
    << viac info
  katalog produktov ZyXEL
    13.6.2019
    Router P-336M víťazom testu magazínu PC för Alla
  PC för Alla, magazín švédskej pobočky vydavateľstva IDG, testoval šesticu routerov MiMo a draft-N.
    << viac info
  bod
    vip zóna
  bod
  Login
  Heslo
  bodVIP zóna je určená pre registrovaných zákazníkov. Ak sa chcete stať našim VIP partnerom s exkluzívnymi podmienkami, kontaktujte nás...
   
   
  Home   |   Ako nakupovať?   |   Obchodné podmienky   |   Poradíme Vám   |   Kontakt  

  Copyright © 2006-2019 Apollo Multimedia . All rights reserved.